ugrás a tartalomhoz

Archiválórendszer

MobilSign Archiváló rendszer egy elektronikus archiválási szolgáltatást megvalósító megoldás. Elektronikusan aláírt adatokat fogad be, ezek hitelességéről meggyőződik, majd biztosítja hosszú távú megőrzésüket.

MobilSign Archiváló rendszer egy elektronikus archiválási szolgáltatást megvalósító megoldás. amely elektronikusan aláírt adatokat fogad be, ezek hitelességéről meggyőződik, majd biztosítja a befogadott adatok sértetlenségének és hitelességének hosszú távú megőrzését.

Befogadás
: a MobilSign archiválásra benyújtott információkat fogad be, formai és hitelességi szempontból ellenőrzi ezeket, majd az ellenőrzés eredményét visszaigazolja a beküldőnek.

Megőrzés: Egy dokumentum hosszú távú hitelességét úgy lehet biztosítani, hogy a hitelességének elvesztése előtt ellátjuk egy biztonságosnak tekinthető algoritmussal és kulcsméretekkel ellátott időbélyeggel, majd ezen időbélyeggel védett adathalmazt is időbélyegezzük. Ezzel az időbélyeg-lánccal és erősebb algoritmusokkal egyértelműen bizonyítani lehet - mielőtt valami meggyengült volna (és hamisíthatóvá vált volna) - , hogy a vizsgált adat, illetve dokumentum adott időben már létezett.

Kibocsájtás: A rendszerből webes adminfelületen (vagy kérésre automatizált felületeken) lehetőség van adott dokumentum hitelességi bizonyítékainak exportálására. Továbbá lehetőség van arra is, hogy a rendszer beazonosítsa, hogy a kéréssel beküldött dokumentum megegyezik-e az eredetileg beküldöttel.